Lidmaatschap
Iedereen die in het bezit is, of gebruik maakt van een pony of paard kan lid van onze vereniging worden. Het is altijd toegestaan om maximaal twee lessen op proef mee te draaien. Neem dan wel vooraf contact op met het secretariaat van de vereniging en overleg met de instructeur van de lessen die je wilt proefdraaien.

Een lidmaatschap is altijd voor minimaal 1 volledig kalenderjaar. Bij het aangaan van het lidmaatschap dient u aan te geven akkoord te gaan met de reglementen zoals die in het infobulletin zijn neergelegd (zie informatiefolder Noorderkoggenruiters 2020 of Informatiefolder kwartaallidmaatschap 2020)

Lidmaatschap NKR
De kosten van het lidmaatschap zijn opgebouwd uit een combinatie van lidmaatschap en bakgeld.
(per 01-01-2022):

 • Lidmaatschap Noorderkoggenruiters - €35,00 per jaar
 • Bakgeld rijdende leden 18 jaar en ouder - €190,00 per jaar
 • Bakgeld voor leden onder de 18 jaar (peildatum 1 januari) - €110,00 per jaar
 • Startpashouder (excl. kosten KNHS) - €40,00 per jaar  (KNHS kosten € 26,75)
 • 3 maanden baklidmaatschap €85,00 per periode 


Het 3 maanden lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.

Klik hier voor het inschrijfformulier 3 maanden/kwartaal lidmaatschap
Klik hier voor het algemeen inschrijfformulier

Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Een lid mag met meerdere paarden lid zijn. Echter mag een ander persoon, die geen lid is, niet op het paard van een lid rijden/mennen of longeren in de accommodatie. 


Baklidmaatschap geeft leden het recht om vrij te rijden in de manege. U krijgt toegang tot de manege door een (persoonsgebonden) sleutel tegen een borg van € 10,00
(3 maanden baklidmaatschap €40,00 borg) af te halen bij Ellen Wijdenes . Na beëindiging van het lidmaatschap dient u deze sleutel weer in te leveren en krijgt u uw borg retour. Men dient er wel rekening mee te houden dat op bepaalde momenten de rijbak(ken) bezet kan (kunnen) zijn voor evenementen, wedstrijden of onderhoud. Indien dat het geval is, wordt dit meegedeeld via de facebookpagina en/of op het mededelingenbord in de manege.

 
Verenigingslessen
De vereniging organiseert lessen in elke discipline van de paardensport. 
Deelname aan deze verenigingslessen is niet verplicht.
Indien een lid deze lessen wel wil volgen, dan zijn hier kosten aan verbonden. 
De lesgelden kunnen worden aangepast en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De leskosten worden namelijk omgeslagen over de deelnemers. Deze kosten bedragen per 01-01-2022:

 • Dressuur (1 les per week) -  €205,00 per jaar
 • Springen (1 les per week) -  €270,00 per jaar
 • Mennen (3 lessen per maand) -  €7,50 per les
 • Western (1 les per 2 weken) - €102,50 per jaar

Een les abonnement neemt u altijd in combinatie met een baklidmaatschap.
Inschrijfformulier proefles

U kunt er ook voor kiezen om een 10 rittenkaart te nemen. 
U hoeft dan geen baklidmaatschap af te nemen. U mag dan ook niet naast de lessen nog vrij rijden in de accommodatie. 
De 10 rittenkaart moet binnen 12 weken opgemaakt worden.

 • 10 rittenkaart dressuur €100,00
 • 10 rittenkaart springen €150,00
 • 10 rittenkaart mennen €150,00
 • 10 rittenkaart western €100,00

Bent u al baklid en wilt u graag een 10 rittenkaart? Dan heeft u recht op korting.

Wanneer een lidmaatschap halverwege het jaar ingaat worden de kosten, behalve de kosten voor de KNHS teruggebracht tot de helft.
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 20 november binnen te zijn bij het secretariaat van de vereniging. Afmeldingen na 20 november worden niet meer geaccepteerd. De kosten voor het volgende verenigingsjaar zullen u in rekening worden gebracht.
 
*) Voor de overige kosten die zijn verbonden aan het lidmaatschap van de KNHS zie www.knhs.nl

Jeugdlessen
De jeugdles is maandelijks opzegbaar en kan zonder baklidmaatschap afgesloten worden.
Zaterdagochtend is er een jeugdles van 10.30 tot 11.30 uur onder leiding van Pieter Alkema. De kosten zijn € 15,00 per maand.

Woensdag middag zijn er jeugdlessen van 14.15 tot 15.45 uur onder leiding van Rosanne van Stuivenberg. De kosten zijn € 25,00 per maand, max 4 kinderen per les. 
Is uw zoon/dochter al baklid? Dan zijn de kosten € 15,00 per maand.

Oefenspringen
In de wintermaanden wordt er oefenspringen georganiseerd. De kosten hiervan zijn:

 • Leden springles NKR - gratis
 • Bakleden NKR - € 5,00
 • Niet-leden - € 10,00 

 
Kantinediensten
Van onze leden wordt verwacht dat zij jaarlijks 3-4x per jaar een kantinedienst draaien op de wedstrijden. 
Leden worden hiervoor ingedeeld. Onderling ruilen is geen probleem. 
De kantinediensten kunnen ook afgekocht worden voor € 100,- per jaar. 

Startpasleden hoeven geen kantinediensten te draaien.
Startpasleden die ook baklid/leslid zijn, dienen wel kantinediensten te draaien.