Lidmaatschap
Iedereen die in het bezit is, of gebruik maakt van een pony of paard kan lid van onze vereniging worden. Het is altijd toegestaan om maximaal twee lessen op proef mee te draaien. Neem dan wel vooraf contact op met het secretariaat van de vereniging en overleg met de instructeur van de lessen die je wilt proefdraaien.

Een lidmaatschap is altijd voor minimaal 1 volledig kalenderjaar. Bij het aangaan van het lidmaatschap dient u aan te geven akkoord te gaan met de reglementen zoals die in het infobulletin zijn neergelegd (zie informatiefolder Noorderkoggenruiters 2024 of Informatiefolder kwartaallidmaatschap 2024)

Het is niet mogelijk om een jaarlidmaatschap (een baklidmaatschap en/of een les-lidmaatschap) tussentijds/gedurende het jaar te beëindigen. Opzeggingen dienen per mail bij de secretaris te worden ingediend.

Lidmaatschap NKR
De kosten van het lidmaatschap zijn opgebouwd uit een combinatie van lidmaatschap en bakgeld samen.
(per 01-01-2024:

 • Lidmaatschap Noorderkoggenruiters - €40,00 per jaar (excl. KNHS kosten van € 29,50 per jaar)
 • Bakgeld rijdende leden 18 jaar en ouder - €190,00 per jaar
 • Bakgeld voor leden onder de 18 jaar (peildatum 1 januari) - €110,00 per jaar
 • Startpashouder (excl. kosten KNHS) - €50,00 per jaar  (KNHS kosten € 29,50)
 • 3 maanden baklidmaatschap €85,00 per periode 
 • Gebruik van de accommodatie zonder lidmaatschap €15,00 per combinatie 


Het 3 maanden lidmaatschap en de 10 rittenkaart kunnen op elk gewenst moment ingaan.
Een 3 maanden lidmaatschap en een 10 rittenkaart kunnen onder geen enkele voorwaarde tussentijds beëindigd worden. 

Klik hier voor het inschrijfformulier 3 maanden/kwartaal lidmaatschap
Klik hier voor het algemeen inschrijfformulier

Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Een lid mag met meerdere paarden lid zijn. Echter mag een ander persoon, die geen lid is, niet op het paard van een lid rijden/mennen of longeren in de accommodatie. 


Baklidmaatschap geeft leden het recht om vrij te rijden in de manege. U krijgt toegang tot de manege door een (persoonsgebonden) sleutel tegen een borg van € 10,00
(3 maanden baklidmaatschap €40,00 borg) af te halen bij Ellen Wijdenes . Na beëindiging van het lidmaatschap dient u deze sleutel weer in te leveren en krijgt u uw borg retour. Men dient er wel rekening mee te houden dat op bepaalde momenten de rijbak(ken) bezet kan (kunnen) zijn voor evenementen, wedstrijden of onderhoud. Indien dat het geval is, wordt dit meegedeeld via de facebookpagina en/of op het mededelingenbord in de manege.

 
Verenigingslessen
De vereniging organiseert lessen in elke discipline van de paardensport. 
Deelname aan deze verenigingslessen is niet verplicht.
Indien een lid deze lessen wel wil volgen, dan zijn hier kosten aan verbonden. 
De lesgelden kunnen worden aangepast en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De leskosten worden namelijk omgeslagen over de deelnemers. Deze kosten bedragen per 01-01-2024:

 • Dressuur (1 les per week) -  €205,00 per jaar
 • Springen (40 lessen per jaar, inclusief oefenspringen) -  € 450,00  per jaar
 • Mennen (42 lessen per jaar) -  €275,00 per jaar bij 60 min les met 3 menners

                                                            €328,00 per jaar bij 45 min les met 2 menners


Een les abonnement neemt u altijd in combinatie met een baklidmaatschap.

Proeflessen zijn alleen mogelijk indien er een jaarlidmaatschap voor de lessen wordt afgenomen. De proeflessen worden dan verrekend met de kosten voor het lidmaatschap.
 
U kunt er ook voor kiezen om een 10 rittenkaart te nemen. 
U hoeft dan geen baklidmaatschap af te nemen. U mag dan ook niet naast de lessen nog vrij rijden in de accommodatie. 
De 10 rittenkaart moet binnen 12 weken opgemaakt worden.

 • 10 rittenkaart dressuur €100,00
 • 10 rittenkaart springen €200,00
 • 10 rittenkaart mennen €150,00

Bent u al baklid en wilt u graag een 10 rittenkaart? Dan heeft u recht op korting.
Bij een 10 rittenkaart is geen proefles mogelijk
Een 10 rittenkaart is op geen enkele voorwaarde tussentijds te beëindigen. 

Wanneer een lidmaatschap halverwege het jaar ingaat worden de kosten naar rato berekend.

Opzeggingen of wijzigingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk voor 20 november binnen te zijn bij het secretariaat van de vereniging. Dit geld ook voor het afkopen van kantinediensten. Afmeldingen/wijzigingen na 20 november worden niet meer geaccepteerd. De kosten voor het volgende verenigingsjaar zullen u in rekening worden gebracht.

Menners dienen te rijden met wagens met luchtbanden. Het is voor leden niet toegestaan om met harde wielen te rijden.

*) Voor de overige kosten die zijn verbonden aan het lidmaatschap van de KNHS zie www.knhs.nl

Jeugdlessen
De jeugdles is maandelijks opzegbaar en kan zonder baklidmaatschap afgesloten worden. 

Woensdag middag zijn er jeugdlessen van 14.15 tot 15.45 uur onder leiding van Tessa Koning.  De kosten zijn € 27,50 per maand, bij 2 kinderen per les en wekelijks les, of les om de week.
Is uw zoon/dochter al baklid? Dan zijn de kosten € 17,50 per maand.
Met 3 kinderen in de les zijn de kosten 25 euro voor bakleden en 35 euro voor niet leden voor wekelijks les.

Oefenspringen
In de wintermaanden wordt er elke 3e donderdag van de maand oefenspringen georganiseerd. De kosten hiervan zijn per parcours:

 • Leden springles NKR - gratis
 • Bakleden NKR - € 7.50
 • Niet-leden - € 10,00

 
Kantinediensten
Van onze leden wordt verwacht dat zij jaarlijks 4x per jaar een kantinedienst draaien op de wedstrijden.
Leden worden hiervoor ingedeeld. Onderling ruilen is geen probleem.
De kantinediensten kunnen ook afgekocht worden voor € 150,- per jaar.
Als u wilt afkopen dient u dit voor 20 november aan te geven, de afkoop gaat dan het volgende jaar in. Halverwege het jaar kunt u de diensten niet meer afkopen.
BIj het niet komen opdagen of afmelden binnen 24 uur voor een kantinedienst wordt er een boete geint van € 50,00 + administratiekosten.

Startpasleden hoeven geen kantinediensten te draaien.
Startpasleden die ook baklid/leslid zijn, dienen wel kantinediensten te draaien.

Veegdiensten
Van onze jeugdleden wordt verwacht dat zij 4x per jaar een veegdienst doen. Uiteraard mogen de ouders dit ook doen.  Bij het niet uitvoeren van de veegdienst wordt een boete geint van € 50,00 + administratiekosten.
Het afkopen van de veegdienst is mogelijk voor € 150,00 per jaar 

Het gebruik van de accommodatie is volledig op eigen risico. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden.