Het bestuur

Momenteel bestaat het bestuur van de Noorderkoggenruiters uit 7 enthousiaste personen. En het bestuur van de stichting uit 3 personen. 

Indien u meer informatie wilt over de vereniging of wanneer u zich wilt opgeven als lid. Dan kunt u contact opnemen met de secretaris door het sturen van een mail naar: [email protected]

  • Therese Boltendal  - Voorzitter
  • Melanie Schouten - Penningmeester
  • Ellen Wijdenes - Secretaris, Ledenadministratie 
  • Danny van Huisstede - Bestuurslid
  • Chantal Glas - Bestuurslid
  • Marianne Wijdenes - Bestuurslid 
  • Marion Dubbeld - Bestuurslid
  • Mariska Bak - Voorzitter stichting
  • Minke Brouwer - Penningmeester stichting 
  • Hetty de Groot - Bestuur stichting

De Accommodatie 

De accommodatie van de Noorderkoggenruiters, gelegen aan de Tuinstraat 22 in Benningbroek, bestaat uit twee lichte moderne rijhallen, beide met een rijbaan van 20 bij 60 meter met ruime parkeergelegenheid waar onze leden onbeperkt gebruik van kunnen maken.

In beide hallen is voldoende ruimte voor het opzadelen of optuigen van uw paard/pony. Beide rijbakken zijn gescheiden door “slechts” een bakrand. Eén van de rijbakken is voorzien van een eb en vloedbodem (wedstrijdbak). De bodem heeft hierbij altijd de juiste vochtigheid en heeft de meest ideale samenstelling voor de meeste disciplines.

 

Alle disciplines binnen de paardensport zijn binnen onze vereniging vertegenwoordigd. Ook de recreatieve menner of ruiter is bij ons welkom. Omdat de bodem van de eb en vloed bak uit twee verschillende zandlagen bestaat is het verboden in deze bak te longeren of de Western sport te bedrijven. Dit om vermenging van de twee lagen tegen te gaan. In de andere hal ligt een mooie bodem uit 2023, in deze hal kunt u uw paard/pony longeren. Tevens beschikken wij over een longeercirkel op het buitenterrein. 

 

De ruime kantine met 70 zitplaatsen heeft uitzicht over de rijbak met eb en vloed bodem, waarin ook de “proeven” bij wedstrijden verreden worden.

De ruime parkeergelegenheid (4000 m²), bestaat uit twee gedeelten, waarvan de ene helft bestaat uit schelpen, zodat dit gedeelte ook als menbaan of voor het uitstappen van uw paard gebruikt kan worden.

 

Leden van de Noorderkoggenruiters krijgen een sleutel van de hal en kunnen vrij gebruik maken van de beide hallen, rekening houdend met andere activiteiten zoals lessen, wedstrijden, clinics e.d.

Zo wordt er op vier avonden in de week les gegeven in dressuur, springen en het mennen door gediplomeerde instructie aan zowel recreatie als wedstrijd paardensporter. Op de woensdag middag hebben wij lessen voor de jeugd. Door de aanwezigheid van twee ruime rijhallen is het bijna altijd mogelijk om tijdens de lessen in de tweede hal “vrij” te rijden.

We zijn een gezellige club waar een ieder ongeacht niveau of leeftijd zich thuis kan voelen en plezier heeft van haar of zijn paard of pony.

 

 

MANEGE - Aurorahal

Tuinstraat 22 
1654 JW Benningbroek

Lessen

De Noorderkoggenruiters organiseert lessen voor de disciplines dressuur, springen en mennen en zowel voor pony's als voor paarden.

Maandagavond 
19.00-19.45 ponyles door Danielle Laffra
 19.45-20.30 & 20.30-21.15 uur. Dressuurles door Danielle Laffra

Woensdagochtend
9.00 tot 13.00 uur men les door Ilona Tuyn. 

Woensdagmiddag
14.15 tot 15.45 uur  jeugdles door Tessa Koning

Donderdagavond
Vanaf 19.00 uur springles door Jessica Bruin Het wedstrijdsecretariaat 

Onze vereniging heeft 2 wedstrijden secretariaten.
Namelijk 1 voor de dressuurwedstrijden en 1 voor de menwedstrijden

Het wedstrijd secretariaat voor de dressuurwedstrijden bestaat uit:

Sintia Hope

Marloes Mast-Brattinga 

email: [email protected]

Het wedstrijd secretariaat voor de menwedstrijden bestaat uit:

Marianne Wijdenes

email: [email protected]


Historie 


Beknopte geschiedenis van het ontstaan van de LR, PC en MV Noorderkoggenruiters

 

De Landelijke Rijvereniging Noorderkoggenruiters is een samensmelting van de twee paardensportverenigingen in de toenmalige gemeente Noorderkoggenland ( nu opgegaan in de huidige Gemeente Medemblik). Deze verenigingen “De Koggenruiters” (opgericht in 1949) en “Aurora” (opgericht in 1972) leiden beide een bloeiend bestaan.

De Koggenruiters (gevestigd in Twisk) waren vooral gericht op het springen en de dressuur, terwijl Aurora (gevestigd in Benningbroek) vooral de mensport hoog in het vaandel had. Beide verenigingen hadden een locatie waar buiten geoefend kon worden.

De trainingen buiten werden sterk beïnvloed door het weer. Regen, wind en vorst waren een belangrijke spelbreker voor de trainingsactiviteiten. In de jaren ’80 ontstonden daarom steeds meer commerciële overdekte accommodaties, waar het gehele jaar door getraind kon worden Hierdoor liepen overal de ledenaantallen van de Landelijke Rijverenigingen met alleen een buiten accommodatie terug.

Een van de eerste verenigingen die hierop insprong was de vereniging LR Oostelijk West Friesland (OWF). Zij wisten al in de jaren ’80 een overdekte accommodatie te realiseren, waardoor leden het gehele jaar trainingsmogelijkheden hadden. Ook de Koggenruiters en Aurora zagen de ledenaantallen krimpen. Hierdoor ontstond de wens ook een eigen overdekte accommodatie op te richten. Overleg tussen beide verenigingen leidde ertoe dat er een zgn bouwcommissie gevormd werd met als opdracht de haalbaarheid van deze wens te onderzoeken. Al gauw werd duidelijk dat om volledige steun van de Gemeente te krijgen, beide verenigingen dienden samen te gaan. (Die samenwerking lag overigens voor de hand aangezien Aurora al vanaf 1986 t/m 1995 de menrubrieken op het grote CH Twisk dat jaarlijks door De Koggenruiters werd georganiseerd voor zijn rekening nam).

Allereerst werd gezocht naar een geschikte locatie. Nadat enkele locaties werden bekeken en getoetst aan de haalbaarheid, werd tenslotte de huidige locatie aan de Tuinstraat gekozen. Tekenaar/constructeur Cees de Boer uit Wognum werd bereid gevonden een ontwerp te maken voor een hal met een binnenbak van 20 x 60 m. een opzadelruimte en een kantine met sanitaire unit. De leden van beide verenigingen gingen akkoord met het bijbehorende financiële plaatje, waarna beide verenigingen in 1995 fuseerden onder de naam Noorderkoggenruiters en zo kon de bouw beginnen. De eerste hal werd casco neergezet door de fa D. van der Meijden uit Ede. Door veel zelfwerkzaamheid werd daarna binnen enkele maanden de complete binnenruimte gerealiseerd. Met het zand uit de oude rijbaan van Aurora werd naast de rijhal een buitenbak aangelegd. Zo kon in 1996 de manege officieel worden geopend.

Intussen werd de rijvereniging gevraagd door de organisatie van Jumping Amsterdam, de parcoursbouw, opbouw en stalbewaking tijdens dit evenement op zich te nemen. Deze activiteiten werden voorheen door militairen gedaan, maar doordat ook defensie de broekriem moest aanhalen kon dat niet meer voor niets en werd het door hantering van een uurtarief onbetaalbaar. Paardensportverenigingen leken een goedkoper alternatief en hadden ook nog eens verstand van zaken. Zo is onze vereniging tot op heden onafgebroken ingezet voor opbouwdagen en wedstrijddagen.

De vereniging bloeide, wat ervoor zorgde dat er behoefte ontstond aan een tweede overdekte rijhal

Deze werd in 2006 gerealiseerd (casco door de fa Hardeman, afbouw door verenigingsleden).

Door een slechte discipline in het opruimen van de mest in de rijbak, werd het in de eerst gebouwde rijhal steeds moeilijker een goede bodem te realiseren. Er is toen in 2010 besloten de zaak rigoureus aan te pakken en een eb en vloed bodem aan te leggen. De bodem heeft hierbij altijd de juiste vochtigheid en heeft de meest ideale samenstelling voor de meeste disciplines. Omdat de bodem van de eb en vloed bak uit twee verschillende zandlagen bestaat is het verboden in deze bak te longeren of de Western sport te bedrijven. Dit om vermenging van de twee lagen tegen te gaan. Inmiddels zijn alle leden doordrongen van de noodzaak om alle uitwerpselen uit de bak te verwijderen om de kwaliteit van de bodem zo lang mogelijk te behouden.

 

OVERZICHT VAN ENKELE VAN DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN SINDS 1949 VAN DE LR EN PC DE KOGGENRUITERS. (door de heer W.H.Spaander, gepubliceerd in de Kerstheraut van 1984)

 

Op 16 maart 1949 houdt dhr.Voorsluis, Federatie Inspecteur, een inleiding in Twisk om te komen tot een mogelijke oprichting van een rijvereniging.

Op 30 maart vindt de oprichtingsvergadering plaats, 22 personen geven zich op als lid. Jansen van Galen, hoofdinspecteur van de Federatie, is hierbij aanwezig. Er wordt een voorlopig bestuur gekozen waarin zitting namen:

M.den Ouden - voorzitter

W.H.Spaander - secretaris

D.Zee - penningmeester

C.Donker

D.Popma.

Dit bestuur werd in 1950 definitief gekozen. De contributie werd vastgesteld op 50 cent per week. Het eerste jaar wordt er niet op het zadel gereden.

Instructeur wordt dhr.van Dijk, adjudant van politie te Schagen.

In 1951 was de eerste ruiteravond, aanwezig 200 mensen. Dhr.Voorsluis hield een inleiding.

In 1952 kwam dhr.Tartle als instructie. ‘s Winters ruiteravond met het toneelstuk” ‘t Is eenmaal wel” van Jan Koster, veel belangstelling.

Er werd een standaard ontworpen. Er werd een besluit genomen direct na afloop van een wedstrijd gezamenlijk te vertrekken.

In de winter werd theorie gegeven als voorbereiding voor de Grote Veelzijdigheidsproef 1928 door dhr.Melchior, 6 leden slaagden.

In 1953 gaf dhr.Prins, hoofd-instructeur van de Amsterdamse Politie ons les. “s Winters vierden we het 5-jarig bestaan met een avond en ‘s zomers vervolgden we met een soort concours. Er worden hindernissen gemaakt.

In 1955 vertrok voorzitter den Ouden naar Abcoude, hij wordt opgevolgd door Spaander.

in 1956 wordt voor het eerst meegewerkt aan het concours Opmeer. Het hindernismateriaal is daar steeds naar toe geweest t/m 1984.

In 1957 vierde Hoorn 600 jaar stad. Wij gingen daar 3 dagen naar toe om medewerking te verlenen, als Herauten bij de slag van Bossu en in samenwerking met de Schermer dansgroep als aangespannen groep. Dhr. Draaier kwam als instructeur.

In 1958 gingen we naar Brussel en werkten mee aan de Hollandse dag op de Wereldtentoonstelling.

Ons achttal werd in Midden Beemster 1ste. We mochten toen in Utrecht uitkomen op de Federatie Kampioenschappen en werden daar reserve Kampioen achter de Winterwijkse Ruiterclub.

In 1959 vierden we ons 10-jarig bestaan. Medegewerkt werd hieraan door de accordionvereniging Con Zelo uit Hoogwoud. We hielden die avond de trekking van een grote verloting. 3000 Loten , allemaal verkocht, hoofdprijs een veulen, gewonnen door P. Tensen uit Andijk, lid van onze vereniging.

In de jaarvergadering van 17 januari 1959 deelde de voorzitter mee dat geprobeerd zal worden een trompetterkorps te paard te krijgen. In het voorjaar begint men te oefenen.

In dat jaar kwam Louis Armstrong in Blokker. Wij waren daarbij aanwezig.

In 1962 gingen we op 28 april naar Opperdoes en werkten we mee aan het Koninginne feest op 30 april. Op 9 mei defileerden we in de Haarlemmerhout voor de Koningin in samenwerking met de Schermer dansers. In de winter hadden we een lezing over de reis van de postkoets van Ankara naar den Haag, verzorgd door v.d. Touw en Dijkhuis.

Ook in 1962 werd een ponyafdeling opgericht met 8 leden. Dhr. Popma heeft de leiding.

In 1963 trompetterden we op de Prov. Kampioenschappen in Midden Beemster. Mevr. ten Oever had toen de leiding van deze groep.

In 1965 gingen we naar Zaandam met de Schermer dansgroep. We waren daar bij de opening van de Zaanse Schans.

In 1966 komen de pony’s onder leiding van tante Dieuw Spaander. Met de paarden gaven we dat jaar een demonstratie met Sterneo en Wieringermeerruiters in Schoorl. In de winter van 1966 oefenden we in de schuur van dhr.de Hoon, ook toen weer theorieles- proef 28.

5 Mensen slaagden.

We waren met de trompetters bij de feestelijke vergadering t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Federatie.

1967, gingen we met de paarden naar Haarlem. We waren ook bij de opening van het Dorpshuis in Twisk. We waren in Medemblik toen de harddraverij vereniging 125 jaar bestond.

Er is begonnen 1 maal in de twee maanden een clubblad te laten verschijnen, het is genaamd De Heraut. Leiding hebben Jan en Dik Metselaar.

1968. Na 11 jaar vertrekt instructeur dhr. Draaier naar Raalte, hij wordt opgevolgd door dhr. de Hoon. In dit jaar sluiten een aantal ruiter enthousiasten uit Bobeldijk en omgeving zich aan, er wordt geoefend op een veld van de fam.Moeyes.

1971. Een ruiterdemonstratie in Enkhuizen waaraan werd deelgenomen.

1972. In Venhuizen besprekingen over de mogelijke aanleg van ruiterpaden in de verkaveling.

1973. De rijbaan in Bobeldijk wordt verplaatst naar Berkhout, naar het land van dhr. Groot. Er wordt medewerking verleend aan het bloemencorso van Aalsmeer. Jantien Koning vervangt dhr. de Hoon.

1974. We vierden ons 25-jarig bestaan in de Amazone met een feestavond. Er werd dat jaar door de trompetters opgetreden in de Rijnhal te Arnhem. Verder werd meegewerkt aan het Alkmaars ontzet.

1977. De officiële opening van de rijbaan te Berkhout door burgemeester Castemiller, tevens werd een nieuw standaard in gebruik genomen. Bij de equipe wedstrijd in Huisduinen werden de onze 1ste.

1978. Winterrijden en wedstrijden in de Beemstermanege. Besprekingen in Hoorn over het recreatiegebied de Hulk.

In 1979 komt Lizbeth de Jager onze paarden les geven.

In 1980 gaan we winterrijden in Nibbixwoud bij de gebr. Huisman. Er komt een ander contributie systeem. Jet Lunenberg komt de instructie versterken.

1982. De eerste Z combinatie bij de paarden. Het winterrijden is overgegaan naar Vlaar te Wijdenes.

In 1983 werden we de hoogstgeplaatsten bij de paarden in de Kring.

In 1984 vierden we ons 35-jarig bestaan met een carrousel wedstrijd bij Vlaar en hadden we een feestavond in het Dorpshuis te Twisk.

 

Dit was, in galop, een overzicht van enkele van de voornaamste activiteiten in de 35 jaar van ons bestaan. We kunnen vaststellen dat de vereniging na 35 jaar nog springlevend is.

Daarbij veel dank aan hen die zich met de instructie van het goed leren paard- en ponyrijden bezig houden of dit gedaan hebben. We hebben een groep trompetters te paard welke goed van zich afblazen. We hebben een eigen clubblad.

Met de wens dat het de vereniging in 1985 weer goed mag gaan.

 

Aldus de heer W.H.Spaander in de Kerstheraut van 1984.

 

In bewerking: Koggenruiters periode 1984-1996 en Aurora 1972-1996